Privacy Beleid

Inhoudstafel Dit privacy beleid is als volgt opgebouwd: I. Inleiding II. Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking ? III. Welke categorieën van persoonsgegevens verwerkt Solvio ? IV. Voor welke doeleinden verwerkt Solvio uw persoonsgegevens ? 1. Wettelijke verplichtingen 2.