Team verzekeringen bij Solvio Group

Solvio als onafhankelijke verzekeringsmakelaar

Solvio Verzekeringen richt zich tot particulieren en KMO’s. Behalve een grondige specialisatie in de producten voor en schadebehandeling in mede-eigendommen, vinden bij Solvio Verzekeringen alle particulieren hun weg. Wij hebben een brede waaier aan polissen in huis. Er zijn de klassieke verzekeringen als brand, auto en burgerlijke aansprakelijkheid (de ‘familiale’), maar ook reis-, hospitalisatie– en pensioenverzekeringen voor particulieren en zelfstandigen. Kmo’s en vrije beroepen kunnen hier voor alle mogelijke en (soms bijna) onmogelijke op maat gemaakte polissen terecht.

De verzekeringsmakelaar is een verzekerings- of herverzekeringstussenpersoon die verzekeringnemers en verzekeringsondernemingen, of verzekeringsondernemingen en herverzekeringsondernemingen, met elkaar in contact brengt, zonder in de keuze van deze gebonden te zijn. (cfr. Wet op de Verzekeringsdistributie)

De verzekeringsmakelaar zoekt voor zijn klant op de markt een verzekering, en dit op een onafhankelijke manier. Hij behoudt de volledige vrijheid bij zijn keuze van verzekeringsmaatschappij (in tegenstelling tot een verzekeringsagent, die afhankelijk is van zijn opdrachtgevers).

Waarom Solvio Verzekeringen?

Dat Solvio Verzekeringen 24 uur op 24 is in dringende gevallen, is een bonus. Maar waar klanten van Solvio Verzekeringen echt voor vallen is de knowhow en de ervaring. En de dienst na verkoop natuurlijk: Solvio Verzekeringen is geen doorgeefluik maar heeft juristen in huis die zich bezighouden met de afwikkeling van schadegevallen. Een dergelijke dienstverlening en gepersonaliseerde opvolging vind je niet overal. Bij Solvio Verzekeringen kunnen zowel particulieren als bedrijven rekenen op een integrale service. Zo nodig doen wij daarvoor een beroep op externe professionals.

foto van syndicus Olivier Blockhuys
 • Solvio Verzekeringen is onafhankelijk en verdedigt ten allen
  tijde de belangen van de klant
 • Wij zorgen voor een grondige risicoanalyse van uw persoonlijke
  situatie om de voor u gepaste dekkingen voor te stellen
 • Wij voeren onderhandelingen met verzekeringsondernemingen
  met als doel het risico van de verzekeringnemer zo optimaal
  mogelijk te kunnen verzekeren
 • Wij bieden ondersteuning aan slachtoffers bij schadegevallen
 • Solvio Verzekeringen kan een breed gamma van
  verzekeringsproducten aanbieden aan haar klanten (particulier
  of onderneming)
 • Wij hebben een goede technische kennis van de diverse
  verzekeringstakken en een ruime kennis van de markt

Ontstaan Solvio Verzekeringen

Solvio Verzekeringen, handelsnaam van AB Brokers NV, werd opgericht in 1983 door Jacques Blockhuys en verhuisde in 2013 van Turnhout naar Berchem om deel uit te maken van Solvio. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar hebben wij een jarenlange expertise met buildings, bedrijven en particulieren. Solvio Verzekeringen staat bij haar professionele klanten gekend als een referentie in transportverzekeringen. Schadeafhandeling van gebouwschade in mede-eigendommen behoort ook tot de specialisaties.