Solvio Beheer, uw syndicus

Wonen in mede-eigendom stelt eigenaars voor verschillende kleine en grote uitdagingen. Niet enkel verdienen en vereisen administratieve taken zoals facturen, betalingen en afrekeningen opstellen de aandacht van de mede-eigenaars, ook financiële planning en technisch beheer maken een deel uit van het takenpakket. De Wet op de Mede-eigendom die deze materie regelt, bundelt deze en andere bevoegdheden in 1 persoon: de syndicus.

Sinds 2010 is de wetgeving omtrent de mede-eigendom geprofessionaliseerd met als gevolg dat aspecten zoals boekhouding, financiële planning en beheer, technische en juridische begeleiding en ondersteuning van de mede-eigendom nog belangrijker zijn geworden. In januari 2019 werd de wetgeving in mede-eigendom nog eens aangepast. Meer en meer eigenaars doen daarbij terecht beroep op een professioneel syndicuskantoor, die hen de weg wijst in de wirwar aan regelgeving en waakt over de correcte toepassing ervan.

Solvio maakt het verschil door haar aanpak, kennis en aanbod.

Solvio beheer is uw partner voor het actief en kwalitatief beheer van uw vereniging van mede-eigenaars (VME), zowel technisch, administratief, juridisch als financieel.

Ouderdom laat bij gebouwen sporen achter, en een regelmatige opvolging van de staat van de gemene delen is erg belangrijk. Ons kantoor staat u niet enkel bij in die technische controle, maar ook in de financiële planning om uw gebouw klaar te houden voor de toekomst. Concreet bieden wij u:

 • Expertise en ervaring met snelle analyses tot gevolg
 • Een transparant en kostenefficiënt beheer met aandacht voor duurzaamheid
 • Actieve instandhouding en opwaardering van uw eigendom
 • Financiële planning en zoeken naar financieringsmogelijkheden, afgestemd op noodzakelijke en andere investeringen
 • Regelmatig plaatsbezoek door de syndicus, opvolging van werken
 • Opvolging van juridische omkadering van de mede-eigendom

Het behoort tot de opdracht van de syndicus om de plichten van de mede-eigenaars op te volgen, en streng en correct op te treden wanneer de wet op de mede-eigendom, de basisakte of het huishoudelijk reglement niet nageleefd wordt. Solvio Beheer ziet toe op correct betalingsgedrag van de mede-eigenaars, en kent het juridisch parcours dat moet afgelegd worden bij invorderingen of in beslagnames.

Het is de taak van de syndicus om als een goed huisvader zorg te dragen voor uw eigendom. Voor ons betekent dit onder meer voor u de beste condities onderhandelen bij onderhoudsfirma’s of andere leveranciers. Met onze juridische kennis en technische expertise, verdedigen wij de belangen van de gemeenschap. Ons samenwerkingsmodel met de mede-eigenaars leidt tot een transparant beleid, zowel voor de klant als voor de leverancier.

 • Een volledig verslag van alle vergaderingen binnen dertig dagen conform de aangepaste wet op de mede-eigendom
 • De vereiste verzekeringen en de bankgarantie om de door ons beheerde gelden te waarborgen
 • Beschikbaarheid voor uw vragen over de afrekening, technische storingen, opvolging van werken of aangifte van een schade
 • Inzage in alle documenten van uw vereniging van mede-eigenaars, betrokkenheid bij de gemeenschap

Niet enkel de syndicus maar ook de mede-eigenaar speelt een actieve en constructieve rol in het beheer van zijn mede-eigendom, en heeft daarbij recht op informatie. Elke gemeenschap heeft conform de wetgeving verplicht minstens een rekencommissaris om dit informatie en controlerecht uit te oefenen. Een transparant beheer vergemakkelijkt deze taak. De raad van mede – eigendom en de eigenaars worden van alle belangrijke opdrachten en werken meteen op de hoogte gebracht dankzij onze aangepaste software. Wij bieden de rekencommissaris een consultatievolmacht op de rekeningen van de VME.

 • Heldere contracten zonder kleine lettertjes, conform de richtlijnen van het Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars (BIV) en de Confederatie van Immobiliënberoepen van België (CIB)

Wij beheren vandaag ongeveer 250 mede-eigendommen in de provincie Antwerpen, samen goed voor meer dan 6000 appartementen.

Meer dan 100 appartementen en garages:

 • Residentie Nirvana, Fruithoflaan te Berchem
 • Residentie Regent 4, de Roest d’Alkemaldelaan te Berchem
 • Domein Augustijnenpark te Herentals
 • Domein Hove Veld te Hove

Tussen 100 en 50 appartementen en garages

 • Residentie Empyreum te Berchem
 • Residenties Fruithoflaan 100, 102, 104, 106 en 110,
  Fruithoflaan te Berchem (Mercatorpark)
 • Residenties Blauwhof 2 en 4 te Kapellen (Domein Blauwhof)
 • Residentie Oosterveld te Wilrijk
 • Residentie Nieuw Berchem te Berchem

Minder dan 50 appartementen

 • Residentie Nouveau Parc, Eglantierlaan te Antwerpen
 • The Banker te Antwerpen

Wij beheren gebouwen in Aartselaar, Antwerpen, Etterbeek, Berchem, Brussel, Edegem, Herentals, Kapellen, Mortsel, Schelle, Wilrijk, …
Wenst u contact op te nemen met een van onze referenties, of een plaatsbezoek te houden in een van de gebouwen die door ons beheerd worden, kan u dit aanvragen.

Erkend makelaar en syndicus: een kwaliteitslabel

UVS leden onthouden zich van potentiële belangenvermenging en van activiteiten die schade zou berokkenen aan hun klanten, UVS leden verbinden zich ertoe de wet op mede-eigendom strikt na te leven en op de best mogelijke manier de belangen van de VME’s te verdedigen. Solvio is erkend door de UVS als aanbieder van kwalitatieve dienstverlening voor een waardig ereloon zonder oneerlijke concurrentie te voeren.

B.I.V. (Beroepsinstituut Vastgoedmakelaars)

De aansluiting bij het B.I.V. (Beroepsinstituut Vastgoedmakelaars) garandeert u de vereiste kwalificaties en een sluitende deontologie. Het BIV is een publiekrechtelijke beroepscorporatie met als hoofdtaak de toegang tot het beroep te regelen en de naleving van de plichtenleer te waarborgen. Het beroep van vastgoedmakelaar is gereglementeerd: eenieder die als zelfstandige vastgoedmakelaarsactiviteiten wenst uit te oefenen, moet ingeschreven zijn bij het BIV (Marcel Heylen BIV202209 en Olivier Blockhuys BIV 506306).

CIB (Confederatie van Immobiliënberoepen van België)

Solvio Beheer (Heylen & Blockhuys bvba) is een erkend CIB kantoor (Confederatie van Immobiliënberoepen van België). CIB is de drijvende kracht achter de professionalisering van het beroep van vastgoedmakelaar. Een CIB-makelaar is een goed opgeleide en uitstekend geïnformeerde beroepsbeoefenaar, die op de hoogte blijft van de evoluties op de markt en die zich permanent bijschoolt. Regelmatige bijscholingen en/of seminaries houden ons kantoor zowel technisch als juridisch ‘up-to-date’ en geven u de garantie op een oplossing op maat voor elke uitdaging in het beheer van mede-eigendommen.

UVS vzw (Unie Vlaamse Syndici)

UVS vzw (Unie Vlaamse Syndici) werd opgericht als autonome beroepsvereniging op 20 augustus 2009. Sinds 2015 is UVS vzw officieel erkend als nationale beroepsvereniging door de minister van KMO’s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid en is in die hoedanigheid ook vertegenwoordigd in de Hoge Raad voor Zelfstandigen en de KMO’s. Wij stimuleren bij onze leden transparantie en eerlijkheid, in hun bedrijfscultuur in dewelke problemen en fouten bespreekbaar zijn,

Waarom Solvio Beheer?

 • Regelmatig plaatsbezoek door de syndicus, opvolging van
  werken
 • Opvolging van juridische omkadering van de mede-eigendom
 • 24/24u en 7/7 standby dienstverlening bij noodgevallen
 • Dubbelvoudige boekhouding conform de regelgeving met
  een gespecialiseerd syndicussoftware programma
  (Organimmo van Burocenter)
 • Online web acces tot uw gemeenschap (online raadplegen
  van verslagen, offertes, info mede-eigenaars,…)
 • Een gedetailleerde afrekening, die wordt nagekeken door
  een door de vereniging aangestelde rekencommissaris
 • Onderhandelen van condities en doorlichten van contracten
  bij werken aan de gemeenschap

Ontstaan Solvio Beheer

De activiteiten als beheerder, ook syndicus genoemd, werden opgestart in 2009 dankzij de samenwerking tussen Marcel Heylen en Olivier Blockhuys. Een combinatie van de meer dan 35 jaar doortastende aanpak , technische en praktische ervaring in het vak van Marcel Heylen, en de juridische achtergrond van Olivier Blockhuys, leidde tot de succesvolle oprichting van Heylen & Blockhuys bvba. Ons kantoor is inmiddels een gevestigde waarde als stabiel, betrouwbaar en professioneel beheerskantoor in Antwerpen en omstreken.

In 2014 wijzigde Heylen & Blockhuys bvba haar handelsnaam in Solvio Beheer. Vandaag doen meer dan 5000 kavels van particulieren en bedrijven beroep op de diensten van Solvio Beheer. Ons team medewerkers bestaat uit opgeleide professionele boekhouders, juristen en technici met de focus gericht op mede-eigendom.