Waarvoor staat Solvio?

Missie en visie

Solvio verwijst naar het Latijnse werkwoord solvere wat betekent ‘oplossen’, ‘ontcijferen’, ‘ontwarren’, zoals in solution(s) (eng., fr. ) – ‘oplossing’.

  • Luisterend oor: Transparante communicatie en een klantgerichte service is een must. We behouden een persoonlijke aanpak, en voorzien tegelijk een performant digitaal platform aan om het comfort van onze klanten te verhogen.
  • Gebouw – bescherming: Solvio Group biedt uitgebreide bescherming voor gebouwen, bedrijven, appartementen of kantoren met aandacht voor de impact die ze hebben op elkaar en op hun omgeving.
  • Continue lijn: Solvio Group garandeert de continuïteit in haar werking. We streven een voortrekkersrol na in het stroomlijnen en breed ondersteunen van samenwonen, werken en leven.
  • Slot – safety: In onze werking waarborgen wij uw veiligheid. Hier gaat het zowel over de veiligheid en leefbaarheid in en rondom gebouwen alsook de digitale veiligheid op ons online syndicus platform.

Onze werkwijze

Als klant van één van de pijlers van Solvio wordt u tegelijk lid van Solvio en kan u beroep doen op een breed pakket aan crossfunctionele diensten in beheer, verzekeringen en andere oplossingen. Onze diensten vullen elkaar aan, en zorgen voor een Synergie die enkel Solvio u kan bieden.

Aandacht voor het milieu

De opwarming van de aarde is te wijten aan menselijke factoren. Er worden daarom terecht steeds meer regels opgelegd door nationale, Europese en internationale regelgevers. Nieuwbouw is al onderhevig aan strenge eisen op vlak van neutraal of passief energiebeheer, maar in bestaande gebouwen is vaak nog veel winst te halen door het uitvoeren van investeringen in de gebouwschil zoals met gevel- en dakisolatie of beglazing, maar ook binnen in het gebouw door bijvoorbeeld isolatie van warmteleidingen, vervangen van de oude verlichting of verouderde verwarmingsinstallaties en het aanleggen of verbeteren van hun stookplan, of zelfs het plaatsen van een WKK (warmtekrachtkoppeling), een zonneboiler of zonnepanelen.

Solvio is voorbereid op de toekomst: steeds meer mensen wonen, werken en leven op een alsmaar schaarsere oppervlakte, in een wereld waar we nog teveel afhankelijk zijn van eindigende brandstofbronnen. Professionelen en particulieren hebben een aanzienlijke ecologische voetafdruk, die vaak door haalbare investeringen drastisch kunnen verminderd worden. Solvio investeert in de knowhow om deze initiatieven efficiënt te ondersteunen en toe te zien op een goede uitvoering.

Elk gebouw heeft haar uitdagingen, en Solvio kijkt verder dan de korte termijn. Wij bouwen samen met de klant aan een toekomstvisie, met een technisch en financieel plan dat aansluit bij deze doelstellingen. Daarbij onderzoeken we verschillende en nieuwe manieren om deze investeringen te kunnen financieren en ontwikkelen tools om gebouwen en hun eigenaars, particulieren of bedrijven, hierin te begeleiden. Solvio kent de soms tegengestelde visies op vlak van investeringen in hun gebouw tussen eigenaars en huurders of bewoners en verhuurders en helpt de gemeenschappelijke belangen te realiseren.

Ontdek project Transparense

Zo is Solvio Beheer als enige syndicus in België betrokken als partner van het Ecohuis (de Stad Antwerpen) en Factor 4 bij een innovatief energiebesparend project in 3 grote appartementsgebouwen in Antwerpen. De energiebesparende maatregelen zullen via een EPC-contract (‘energy performance contract’) worden gecontracteerd. Een ESCO (‘energy service company’) zal de maatregelen implementeren en financieren. Deze aanpak heeft zowel voor de klant als de financierder verscheidene voordelen, met een energiebesparend resultaat. Dit project is het eerste van zijn soort in België, en één van de weinige in de Europese Unie. Over de innovatieve en andere aspecten van dit project kan u meer informatie vinden op de website van Transparense.eu via deze link.

Beheer

Solvio Beheer is in 2014 de handelsnaam geworden van Heylen&Blockhuys bvba en is als syndicus al meer dan 35 jaar thuis in de provincie Antwerpen, met uitvalsbasis op de Frans Beckersstraat te Berchem. In de laatste jaren is Solvio Beheer uitgegroeid tot een betrouwbare partner en vaste waarde in de vastgoedbeheersector voor meer dan 5000 particuliere en professionele klanten en gezinnen. Een efficiënte en transparante aanpak staat centraal. Sinds 2019 heeft Solvio haar diensten uitgebreid naar Brussel.

Solutions

Solvio Solutions werd opgericht in 2014 onder de vorm Edifix bvba en is de technische pijler van Solvio. Onze afdeling Solutions is gestructureerd om kleine en middelgrote herstellingen en onderhoudsoplossingen voor gebouwen van particulieren of bedrijven aan te bieden. Solvio Solutions bestudeert ook hoe de ecologische voetafdruk van gebouwen kan verminderd worden met grondige investeringen en renovaties zoals met ESCO (Energy Service Company) projecten, Clean Technology en Clean Management, hoe deze projecten op een voordelige wijze kunnen gefinancierd worden, en welke strategieën kunnen gebruikt worden bij de implementatie van nieuwe structuren in gebouwen waar gezinnen en/of bedrijven samenwonen, werken en leven.

foto van Solvio Solutions

Verzekeringen

Solvio Verzekeringen bestaat al sinds 1983 onder de naam AB Brokers NV en verhuisde in 2013 naar Antwerpen om deel uit te maken van Solvio en de dienstverlening te versterken. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar heeft zij een jarenlange expertise met buildings, bedrijven en particulieren. Een gespecialiseerde schadebehandeling in mede-eigendommen is een van onze troeven. Solvio Verzekeringen staat bij haar professionele klanten gekend als een referentie in transportverzekeringen.

foto van verzekeraars bij Solvio Group

Partners