Waarvoor kan u bij Solvio terecht?

Solvio heeft drie pijlers:

Solvio Beheer

Solvio Beheer is in 2014 de handelsnaam geworden van Heylen&Blockhuys bvba en is als syndicus al meer dan 35 jaar thuis in de provincie Antwerpen, met uitvalsbasis op de Fruithoflaan te Berchem. In de laatste jaren is Solvio Beheer uitgegroeid tot een betrouwbare partner en vaste waarde in de vastgoedbeheersector voor meer dan 5000 particuliere en professionele klanten en gezinnen. Een efficiënte en transparante aanpak staat centraal. Sinds 2019 heeft Solvio haar diensten uitgebreid naar Brussel.

Solvio verzekeringen

Solvio Verzekeringen bestaat al sinds 1983 onder de naam AB Brokers NV en verhuisde in 2013 naar Antwerpen om deel uit te maken van Solvio en de dienstverlening te versterken. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar heeft zij een jarenlange expertise met buildings, bedrijven en particulieren. Een gespecialiseerde schadebehandeling in mede-eigendommen is een van onze troeven. Solvio Verzekeringen staat bij haar professionele klanten gekend als een referentie in transportverzekeringen.

Solvio Solutions

Solvio Solutions werd opgericht in 2014 onder de vorm Edifix bvba en is de technische pijler van Solvio. Onze afdeling Solutions is gestructureerd om kleine en middelgrote herstellingen en onderhoudsoplossingen voor gebouwen van particulieren of bedrijven aan te bieden. Solvio Solutions bestudeert ook hoe de ecologische voetafdruk van gebouwen kan verminderd worden met grondige investeringen en renovaties zoals met ESCO (Energy Service Company) projecten, Clean Technology en Clean Management, hoe deze projecten op een voordelige wijze kunnen gefinancierd worden, en welke strategieën kunnen gebruikt worden bij de implementatie van nieuwe structuren in gebouwen waar gezinnen en/of bedrijven samenwonen, werken en leven.

Onze Visie en Missie

handen_huisjeSolvio verwijst naar het Latijnse werkwoord solvere wat betekent ‘oplossen’, ‘ontcijferen’, ‘ontwarren’, zoals in solution(s) (eng., fr. ) – ‘oplossing’.

Solvio gelooft erin dat zij, net als iedereen, kan bijdragen aan een beter georganiseerde en duurzame maatschappij. Solvio streeft een voortrekkersrol na in het stroomlijnen en breed ondersteunen van samen wonen, werken en leven van gezinnen en bedrijven in hun gebouwen, appartementen of kantoren, met aandacht voor de impact die ze hebben op elkaar en op hun omgeving (het milieu).

 

Solvio wil erkend worden als de meest betrouwbare en efficiënte partner voor gezinnen, bedrijven en overheden in haar dienstverlening. Solvio zal in de toekomst voor haar klanten initiatieven, oplossingen en uitdagingen blijven opzoeken, en als onderneming blijven groeien en meedenken met en voor haar klanten en hun omgeving.

Team

Onze medewerkers zijn opgeleid om technische, financiële, administratieve, juridische en andere oplossingen aan te reiken in onze expertisedomeinen Beheer, Verzekeringen en Solutions.

Ons team bestaat uit opgeleide en ervaren juristen, boekhouders, verzekeringsmakelaars en technici:

 • Olivier Blockhuys is jurist en postgraduaat in algemeen management. Daarnaast is hij erkend BIV syndicus, lid van het CIB en de UVS (Unie Vlaamse Syndici) en lid van de Stuurgroep Vastgoedbeheer. Hij is algemeen directeur van de Solvio Groep.
 • Marcel Heylen is mede-oprichter van Solvio Beheer, technisch consulent en erkend BIV syndicus
 • Linda De Man is jurist, verzekeringsmakelaar, gedelegeerd bestuurder van Solvio Verzekeringen en staat hoofdzakelijk in voor schadebehandeling
 • Yannick Labeau is medewerker syndicus en dossierbeheerder
 • Geert Gadisseur is jurist, medewerker syndicus en dossierbeheerder
 • Bert Uytdenhouwen is jurist, medewerker syndicus en dossierbeheerder
 • Wim Sas is houder van een BIV nummer, medewerker syndicus en dossierbeheerder
 • Jill Vermeyen is industrieel ingenieur bouwkunde, medewerker nieuwbouw en duurzame renovaties
 • Petra Ticket staat in voor boekhouding en administratieve zaken
 • Isabelle Bertens staat in voor boekhouding en administratieve zaken
 • Annemieke Visser staat in voor boekhouding en administratieve zaken
 • Sofie Braeckmans is Mr. TEW, accountant en staat in voor boekhouding en administratieve zaken
 • Jacques Blockhuys is oprichter van Solvio Verzekeringen, jurist, verzekeringsmakelaar, en staat in voor productie
 • Nathalie D’Hoogh is schade -en productiemedewerkster
 • Daan Clerinx is Bach. in productdesign, zaakvoerder van Solvio Solutions en staat o.m. in voor technische planning en consultancy
 • Pieter Clerinx is professioneel brandweerman, en draagt als medewerker voor Solvio Solutions bij aan de technische uitvoeringen voor de klusdienst. Hij geeft ook brandveiligheidsadvies.
 • Roel Onghena is medewerker Solvio Solutions, en is all round klusjesman van de technische dienst
 • Sally De Waegeneere is Mr. in de architectuur en staat in voor technische ondersteuning en consultancy
 • Elk jaar voegen enkele stagiairs zich bij het team van Solvio

Solvio Synergie:
Eén aanspreekpunt als syndicus, verzekeringsmakelaar en technische dienst

Als klant van één van de pijlers van Solvio wordt u tegelijk lid van Solvio en kan u beroep doen op een breed pakket aan crossfunctionele diensten in beheer, verzekeringen en andere oplossingen. Onze diensten vullen elkaar aan, en zorgen voor een Synergie die enkel Solvio u kan bieden;

Hebt u bijvoorbeeld een privatief schadegeval in een gebouw dat door ons beheerd wordt dan kan u, ook al bent u persoonlijk niet bij ons verzekerd, toch beroep doen op onze interne wachtdienst die bij noodgevallen 24/24 en 7/7 bereikbaar is en u kan bijstaan met de nodige adviezen. Als Solvio uw verzekeringsmakelaar is dan kan u, ook al wordt uw gebouw niet door ons beheerd, ook genieten van onze ervaring en ons syndicusnetwerk bij de nazorg van uw schade, zoals het opmaken van bestekken en herstellen van de gevolgen, en geven wij u tips voor de aangifte bij uw verzekeraar en een snelle en efficiënte opvolging van uw dossier.

Wij dragen zorg voor de gemeenschap en kunnen u als particulier bijstaan in uw dagelijkse organisatie en beheer van uw verzekeringen, of bepaalde onderhoudsoplossingen voorstellen voor uw patrimonium of bedrijf. Ook begeleiding bij opleveringen door onze architect, of adviesverlening bij projecten behoort tot de mogelijkheden.

Voor kleine onderhouds -en herstellingswerken biedt onze afdeling Solvio Solutions oplossingen aan en dit op maat van het gebouw, kantoor of domein, op afroep of in een onderhoudscontract (bijvoorbeeld slecht sluitende deuren herstellen, pompen afstellen, lampen vervangen, vetputjes kuisen, liftputten leegpompen,…). ‘Smart Living Together’ staat daarin centraal: kosten besparen door slim te wonen, te werken en vooral te leven, met aandacht voor preventie.

Solvio doet in haar dienstverlening beroep op een professioneel netwerk van leveranciers zoals elektriciens, loodgieters, chauffagisten, aannemers, energieproducenten of andere deskundigen, die werden onderworpen aan een strikte kwaliteitscontrole op punten zoals vakmanschap, prijs-kwaliteitsverhouding en efficiënte service, ook achteraf. Wij zorgen voor een vakman die snel ter plaatse is, en voorzien de opvolging van A tot Z, zoals bij een aangifte van uw schadegeval bij de syndicus tot aan de verzekeraar, van de opzoeking en herstelling van de oorzaak en de gevolgschade, tot financiële regeling van de schade.

Voorbeeld Solvio Synergie

Een panne, schadegeval of defect komt altijd ongelegen. Daarom laat u die problemen graag meteen herstellen. Als klant van Solvio Beheer, Verzekeringen of Solutions, schakelt u in één van de raders van Solvio.

 

solvio_slide1

Solvio zorgt voor een opvolging van A tot Z:

solvio_slide2

Solvio Ecologie

De opwarming van de aarde is te wijten aan menselijke factoren. Er worden daarom terecht steeds meer regels opgelegd door nationale, Europese en internationale regelgevers. Nieuwbouw is al onderhevig aan strenge eisen op vlak van neutraal of passief energiebeheer, maar in bestaande gebouwen is vaak nog veel winst te halen door het uitvoeren van investeringen in de gebouwschil zoals met gevel- en dakisolatie of beglazing, maar ook binnen in het gebouw door bijvoorbeeld isolatie van warmteleidingen, vervangen van de oude verlichting of verouderde verwarmingsinstallaties en het aanleggen of verbeteren van hun stookplan, of zelfs het plaatsen van een WKK (warmtekrachtkoppeling), een zonneboiler of zonnepanelen. Solvio is voorbereid op de toekomst: steeds meer mensen wonen, werken en leven op een alsmaar schaarsere oppervlakte, in een wereld waar we nog teveel afhankelijk zijn van eindigende brandstofbronnen. Professionelen en particulieren hebben een aanzienlijke ecologische voetafdruk, die vaak door haalbare investeringen drastisch kunnen verminderd worden. Solvio investeert in de knowhow om deze initiatieven efficiënt te ondersteunen en toe te zien op een goede uitvoering.

Elk gebouw heeft haar uitdagingen, en Solvio kijkt verder dan de korte termijn. Wij bouwen samen met de klant aan een toekomstvisie, met een technisch en financieel plan dat aansluit bij deze doelstellingen. Daarbij onderzoeken we verschillende en nieuwe manieren om deze investeringen te kunnen financieren en ontwikkelen tools om gebouwen en hun eigenaars, particulieren of bedrijven, hierin te begeleiden. Solvio kent de soms tegengestelde visies op vlak van investeringen in hun gebouw tussen eigenaars en huurders of bewoners en verhuurders en helpt de gemeenschappelijke belangen te realiseren.

Transparense

Map_Europe_with_Transparense_countries_v02

Zo is Solvio Beheer als enige syndicus in België betrokken als partner van het Ecohuis (de Stad Antwerpen) en Factor 4 bij een innovatief energiebesparend project in 3 grote appartementsgebouwen in Antwerpen. De energiebesparende maatregelen zullen via een EPC-contract (‘energy performance contract’) worden gecontracteerd. Een ESCO (‘energy service company’) zal de maatregelen implementeren en financieren. Deze aanpak heeft zowel voor de klant als de financierder verscheidene voordelen, met een energiebesparend resultaat. Dit project is het eerste van zijn soort in België, en één van de weinige in de Europese Unie. Over de innovatieve en andere aspecten van dit project kan u meer informatie vinden op de website van Transparense.eu via deze link.

REENOVATE

Daarnaast is Solvio betrokken als steunende partner bij een Europees project REENOVATE in samenwerking met het Ecohuis en de Stad Antwerpen, waarbij middelen worden gezocht om internationale kennis en krachten te bundelen voor het implementeren van energie besparende initiatieven in bestaande gebouwen. REENOVATE is een consortium dat geleid wordt door Den Haag, en naast de stad Antwerpen ook de steden Stockholm (Zweden), Burgas (Bulgarije) en Coimbra (Portugal) samenbrengt.

Met haar deelname aan het Europese project REENOVATE wil Solvio samen met de stad Antwerpen energie-efficiëntie in de private woningmarkt stimuleren door middel van een lokaal platform dat advies en begeleiding biedt.

Het project REENOVATE wil het tempo en de schaal van energierenovaties in privéwoningen en appartementsgebouwen versnellen (door private investeringen in bv. dak- en muurisolatie, hoogrendementsbeglazing en -verwarming…). Er wordt gestreefd naar renovaties die resulteren in bijna-energieneutrale gebouwen.

De deelnemende steden zullen ‘lokale platformen’ oprichten, met daarin – naast de gemeentelijke overheden – aannemers, ondernemingen, financiële instellingen, energieleveranciers en kennisinstellingen. Binnen deze platformen worden kennis en stimulansen gebundeld, om zo private eigenaars aan te zetten tot energierenovaties.

Solvio wil actief samenwerken aan dit project met de Stad Antwerpen, CIB-Antwerpen (Confederatie van Immobiliënberoepen), Passiefhuis-Platform VZW, VCB (Vlaamse Confederatie Bouw), Bouwunie, banken, energieleveranciers en andere relevante marktspelers. De Stad Antwerpen ondersteunt samen Solvio en de andere partners energierenovaties, in het bijzonder bij bewonersgroepen van woonblokken en appartementen. Advisering en begeleiding door een syndicus voor de verenigingen van mede-eigenaars zal hierbij een belangrijke rol spelen. Het gaat zowel om bouwtechnisch, financieel als strategisch advies van de betrokken partners.

Om zijn ambities te halen, mikt het consortium op middelen uit het Europese subsidieprogramma Intelligent Energy Europe. Als de Europese financiering rond is, worden de ‘lokale platformen’ opgericht.

Media

Bij vragen over mediaprojecten, kan u met ons contact opnemen.

Partners

Stad Antwerpen

Ecohuis

Edifix

Immo2A