Update uitstel algemene vergaderingen in mede-eigendom o.w.v. COVID-19

Gezien de voorbije Nationale Veiligheidsraad (NVR) geen versoepeling van het samenscholingsverbod heeft toegestaan behoudens inzake de sociale contacten (‘bubbel van 4’), sporten in de open lucht of bijwonen van ceremonies, en omdat pas op de volgende NVR zal geëvalueerd worden of verdere versoepelingen worden toegestaan na 8 juni, moeten in de praktijk alle algemene vergaderingen die normaal gehouden worden in de periode t.e.m. 8 juni de facto opgeschort.
Rekening houdend met het feit dat dagordes aldus pas ten vroegste op 09/06/2020 verzonden kunnen worden, en met de termijn van 15 dagen in gedachte tussen de dagorde en de vergadering, zullen in de praktijk aldus algemene vergaderingen ten vroegste pas opnieuw ingepland kunnen worden vanaf 23/06/2020.
Mocht deze regeling alsnog sneller versoepeld worden, dan wel verlengd of verstrengd worden, houden wij u uiteraard op de hoogte.