Verzekeringen voor particulieren

Woningverzekering (brand)

De brand of woningverzekering van Solvio beschermt uw woning tegen verschillende risico’s. Deze verzekering zal uw woning beschermen tegen gevolgen van schade die uw woning of inboedel oploopt, zoals:

  • waterschade of overstromingen
  • schade door brand
  • schade door natuurramp
  • schade door onweer of hagel
  • schade door diefstal uit uw woning
  • glasbreuk en schade aan elektrische apparaten

Familiale verzekering

Met de familiale verzekering bent u beschermd tegen de financiële gevolgen van kleine en grote ongelukken. Deze verzekering dekt de schade die u, iemand uit uw gezin of uw huisdier toebrengt aan derden. Zowel de lichamelijke als materiële schade wordt in de familiale verzekering vergoed.

Hospitalisatieverzekering

De hospitalisatieverzekering vormt een aanvulling op de verplichte verzekering ‘gezondheidszorg’. De kosten die u moet betalen, worden dus pas na tussenkomst van uw ziekenfonds terugbetaald. Het ziekenfonds zal in geval van een hospitalisatie een groot deel van de medische kosten terugbetalen. Uiteraard niet alles (reken op een terugbetaling van circa 75%). Door het afsluiten van een hospitalisatieverzekering bij het ziekenfonds of bij een verzekeringsmaatschappij ontvangt u een tussenkomst van het gedeelte dat men zelf zou moeten dragen.

Voertuigverzekering

De auto of voertuigverzekering verzekert de aansprakelijkheid van de bestuurder van een auto. Die verzekering is verplicht voor alle auto-eigenaars zodra de auto op de openbare weg rijdt of op terreinen open voor het publiek en niet-openbare terreinen open voor een zeker aantal personen met het recht er te komen.

Rechtsbijstand

Een rechtsbijstandverzekering is er om je belangen te behartigen wanneer een gebeurtenis aanleiding heeft gegeven tot een situatie waardoor je schade hebt geleden of schade hebt veroorzaakt. Een rechtsbijstandsverzekering informeert je niet enkel over je rechten, maar beschermt je ook financieel tegen de kosten van lange en dure gerechtelijke procedures.