Verzekeringen voor professionelen

Voor zelfstandigen en ondernemingen bieden wij diverse personenverzekeringen zoals arbeidsongevallen, gewaarborgd inkomen en lichamelijke ongevallen, maar ook aansprakelijkheidsverzekeringen met de BA Ondernemingen, de BA Bestuurders, of een algemene BA. Wagens staan wij bij met burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand, voertuigschade en bestuurdersverzekeringen. Ook voor uw goederen hebben wij een aanbod van producten in brand en aanverwante gevaren, alle risicopolissen of alle bouwplaatsrisico’s. Verder biedt Solvio verzekeringen expertise in nicheproducten en speciale risico’s.

Aansprakelijkheids-
verzekering

Aansprakelijkheidsverzekering

Een (wettelijke) aansprakelijkheidsverzekering (ook wel WA-verzekering genoemd) is een verzekering die de verzekerde beschermt tegen het risico van aansprakelijkheid. Deze verzekering voor bedrijven vergoedt de schade aan derden waarvoor uw bedrijf verantwoordelijk is. Solvio Verzekeringen biedt verschillende beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen voor een zelfstandige of onderneming om mogelijke schade in te dekken.

Transportverzekering

Beschadiging van goederen tijdens het transport komt vaker voor dan u denkt. Dek uzelf nu in met een transportverzekering. Het risico dat uw goederen beschadigd of verloren raken tijdens het transport is groter dan u denkt. De transportverzekering of goederentransportverzekering dekt beschadiging en verlies van lading (vervoerde zaken) tijdens het transport, waaronder het laden en lossen. De dekkingsmogelijkheden zijn afhankelijk van het soort vervoer, de verpakking en de aard van de te vervoeren zaken, de bestemmingen, de aard van het bedrijf, …